Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych, Laboratorium Optyki Rentgenowskiej zaprasza do złożenia oferty na usługę opracowania:

 

1)

Studium wykonalności zaimplementowania metalicznej kapilary rentgenowskiej z ultragładką powierzchnią refleksyjną w miejsce kapilary szklanej lub płytki strefowej Fresnela w spektrometrach do mikrofluorescencji rentgenowskiej (u-XRF) oraz nanotomografii rentgenowskich (n-CT) oraz wybór właściwej ścieżki komercjalizacji tej koncepcji

 

oraz

 

2)

Studium wykonalności diagnozujące zapotrzebowanie i potencjał rynkowy urządzeń do nanotomografii rentgenowskiej, mikrofluorescencji, mikrodyfrakcji rentgenowskiej przy wykorzystaniu źródeł laboratoryjnych i synchrotronowych zawierające badanie rynku.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE [PDF]

FORMULARZ OFERTY [PDF] [DOCX]

WZÓR UMOWY [PDF]

 

ROZSTRZYGNIĘCIE [PDF]

 

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2016, godz. 14:14 - Damian Liszka