Przedmiot zamówienie: usługa wyżywienia uczestników/czek wizyt studyjnych organizowanych w ramach projektu „LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji”

 

Załaczniki

 

Oferty można składać do dnia 10.08.2016 r.

Autor: Anna Dylon
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2016, godz. 10:50 - Marta Antoniuk-Zych