Usługa tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych w ramach prowadzonych badań naukowych na potrzeby Instytutu Nauk Biblijnych KUL.

Usługa tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych w ramach prowadzonych badań naukowych na potrzeby Instytutu Nauk Biblijnych KUL.

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji/wymianie posadzek parkietowych w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji/wymianie posadzek parkietowych w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Czytaj dalej...

Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu ankietyzacji lub badań społecznych na potrzeby realizacji grantu naukowego "Walidacja skali do pomiaru zaangażowania w markę – badania pilotażowe"

Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu ankietyzacji lub badań społecznych na potrzeby realizacji grantu naukowego "Walidacja skali do pomiaru zaangażowania w markę – badania pilotażowe"

Czytaj dalej...

Usługa mycia okien w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Usługa mycia okien w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Czytaj dalej...

Usługa przeprowadzenia ankiet na potrzeby realizacji grantu Preludium – „Ćwiczenia gry na instrumencie jako proces realizacji celu. Rola afektu i intencji implementacyjnych” z podziałem na części.

Usługa przeprowadzenia ankiet  na potrzeby realizacji grantu Preludium – „Ćwiczenia gry na instrumencie jako proces realizacji celu. Rola afektu i intencji implementacyjnych” z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Usługa korekty językowej prac badawczych na potrzeby Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Usługa korekty językowej prac badawczych na potrzeby Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu „Otwarci na sukces” oraz projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.”

Dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu „Otwarci na sukces” oraz projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.”

Czytaj dalej...

Dostawa serwerów i infrastruktury sieciowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dostawa serwerów i infrastruktury sieciowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Dostawa aparatury na potrzeby realizowanego przez KUL projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej.”

Dostawa aparatury na potrzeby realizowanego przez KUL projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej.”

Czytaj dalej...

Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 13:35 - Michał Szych