Usługi tłumaczenia pisemnego i korekty językowej tekstów specjalistycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z podziałem na części.

Usługi tłumaczenia pisemnego i korekty językowej tekstów specjalistycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z podziałem na części.

 

Czytaj dalej...

Dostawa czytnika wielodetekcyjnego na potrzeby grantu naukowego w Katedrze Biologii Molekularnej KUL.

Dostawa czytnika wielodetekcyjnego na potrzeby grantu naukowego w Katedrze Biologii Molekularnej KUL.

Czytaj dalej...

Dostawa chemii specjalistycznej i gospodarczej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa chemii specjalistycznej i gospodarczej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Usługa tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych na potrzeby pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Usługa tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych na potrzeby pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

 

Czytaj dalej...

Usługa serwisowania spektometru MALDI TOF/TOF model ultrafleXtreme na potrzeby Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL.

Usługa serwisowania spektometru MALDI TOF/TOF model ultrafleXtreme na potrzeby Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL.

Czytaj dalej...

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby remontowo-konserwacyjne w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby remontowo-konserwacyjne w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na budowie systemów bezpieczeństwa obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zlokalizowanych przy Al. Racławickich 14 w Lublinie

Roboty budowlane polegające na budowie systemów bezpieczeństwa obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zlokalizowanych przy Al. Racławickich 14 w Lublinie

Czytaj dalej...

Usługa wynajmu środków transportu wraz z kierowcą w ramach wyjazdów na terenie Polski na potrzeby przewozu pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 2 części

Usługa wynajmu środków transportu wraz z kierowcą w ramach wyjazdów na terenie Polski na potrzeby przewozu pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 2 części

Czytaj dalej...

Usługa serwisowania aparatury badawczo – naukowej na potrzeby Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL

Usługa serwisowania aparatury badawczo – naukowej na potrzeby Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL

Czytaj dalej...

Dostawa myjki ultradźwiękowej na potrzeby realizowanego przez KUL projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej”

Dostawa myjki ultradźwiękowej na potrzeby realizowanego przez KUL
projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej”

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 13:35 - Michał Szych