dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

 

dr hab. Anna Haładyj

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

 

dr hab. Jan Izdebski

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

 

dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

 

dr hab. Grzegorz Wolak

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

 

Komisja Dyscyplinarna ds. Pracowników

 

 

 

dr Małgorzata Gałązka

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów

 

dr Damian Szeleszczuk

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów

 

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

 

Obsługę administracyjną komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych sprawuje Dział Organizacyjno-Prawny. W sprawach dyscyplinarnych proszę kontaktować się pod numerem tel. (81) 445 41 77 lub (81) 445 41 26 oraz poprzez e-mail dop@kul.pl

 

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2018, godz. 15:26 - Aleksandra Tokarska