Usługa wykonania poddruków dokumentów publicznych do druku dyplomów ukończenia studiów na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Usługa wykonania poddruków dokumentów publicznych do druku dyplomów ukończenia studiów na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

Zapytanie_Ofertowe

wzór_umowy

zal._nr_1_oferta_wykonawcy

zal._nr_2_wykaz_doświadczenia_wykonawcy

 


Dostawa przeciwciał i odczynników specjalistycznych do analiz immunochemicznych na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa przeciwciał i odczynników specjalistycznych do analiz immunochemicznych na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

zapytanie_ofertowe

załącznik nr_1

załącznik nr 2

rozstrzygniecie_postępowania

informacja_z_otwarcia_ofert


Dostawa probówek do cytometru przepływowego na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa probówek do cytometru przepływowego na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

zapytanie_ofertowe

załącznik nr _1

zalącznik_nr_2

 

 

otwarcie ofert

unieważnienie postępowania

 

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych (kuweta kwarcowa fluorymetryczna) na potrzeby badań naukowych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych (kuweta kwarcowa fluorymetryczna) na potrzeby badań naukowych w Pracowni Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych (kolumna HPLC)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych (kolumna HPLC) na potrzeby projektu "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej" dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider IX – umowa nr Lider/7/0024/L-9/17/NCBR/2018.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

 

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów laboratoryjnych (pasków do ogniskowania IPG) na potrzeby grantu badawczego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów laboratoryjnych (pasków do ogniskowania IPG) na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie ofert


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek