Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia audytu dotyczącego wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dla Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania Kompetencji.

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 wzór umowy

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2019, godz. 08:46 - Małgorzata Panas