Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych „Kazusy i orzecznictwo – prawo karne” Postępowanie przed Sądem Najwyższym z punktu widzenia sędziego Sądu Najwyższego

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie ponadprogramowych zajęć specjalistycznych „Kazusy i orzecznictwo – prawo karne” Postępowanie przed Sądem Najwyższym z punktu widzenia sędziego Sądu Najwyższego dla studentów V rok kierunku prawo” w ramach projektu „Najlepsze praktyki ”w strategicznej transformacji KUL.

Czytaj dalej...

Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych Aspekty międzynarodowego postępowanie karne z punktu widzenia oskarżyciela publicznego

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie ponadprogramowych zajęć specjalistycznych „Kazusy i orzecznictwo – postępowanie karne” Aspekty międzynarodowego postępowanie karne z punktu widzenia oskarżyciela publicznego dla studentów V rok kierunku prawo” w ramach projektu „Najlepsze praktyki ”w strategicznej transformacji KUL.

Czytaj dalej...

Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych Postępowanie karne z punktu widzenia oskarżyciela publicznego

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie ponadprogramowych zajęć specjalistycznych „Kazusy i orzecznictwo – postępowanie karne” Postępowanie karne z punktu widzenia oskarżyciela publicznego dla studentów V rok kierunku prawo” w ramach projektu „Najlepsze praktyki ”w strategicznej transformacji KUL.

Czytaj dalej...

Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych - Prawo publiczne ustrojowe z punktu widzenia sędziego Sądu Administracyjnego

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie ponadprogramowych zajęć specjalistycznych „Kazusy i orzecznictwo – prawo publiczne” Prawo publiczne ustrojowe z punktu widzenia sędziego Sądu Administracyjnego dla studentów V rok kierunku prawo” w ramach projektu „Najlepsze praktyki ”w strategicznej transformacji KUL

Czytaj dalej...

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach oraz studiach podyplomowych realizowanych w ramach projektu Nowa oferta ...

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych  na kursach oraz studiach podyplomowych realizowanych w ramach projektu „Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”

Czytaj dalej...

Dostawa elektroencefalografu cyfrowego z funkcją pomiarów fizjologicznych

Postępowanie w trybie wolnej ręki na dostawę elektroencefalografu cyfrowego z funkcją pomiarów fizjologicznych

Czytaj dalej...

Usługa cateringu w ramach projektu

Usługa cateringu w ramach projektu „Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy

Czytaj dalej...

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu „Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy

Czytaj dalej...

Świadczenie usług cateringowych podczas konferencji naukowej Instytutu Inżynierii Środowiska WZNoS KUL w Stalowej Woli.

Świadczenie usług cateringowych podczas konferencji naukowej Instytutu Inżynierii Środowiska WZNoS KUL w Stalowej Woli "Zasoby wodne- ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie."

Czytaj dalej...

Dostawa mineralizatora mikrofalowego dla KUL

Dostawa mineralizatora mikrofalowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 13:35 - Michał Szych