Wykonanie projektów budowlanych branżowych zamiennych dla potrzeb budowy budynku Centrum Transferu Wiedzy KUL w Lublinie

Postępowania w trybie wolnej ręki na wykonanie projektów budowlanych branżowych zamiennych dla potrzeb budowy budynku Centrum Transferu Wiedzy KUL w Lublinie.

Czytaj dalej...

Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) studentów i doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w okresie od 01.10.2013 do 30.09.2015.

Czytaj dalej...

Usługi cateringu w ramach projektu "Nowa oferta edukacyjna KUL"

 

Usługa cateringu w ramach projektu „Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”.

Czytaj dalej...

Dostawa oprogramowania wraz z udzieleniem licencji sieciowej na korzystanie z Systemów Informacji Prawnej

Dostawa oprogramowania wraz z udzieleniem licencji sieciowej na korzystanie z Systemów Informacji Prawnej z aktualizacjami dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Świadczenie usługi rekreacyjnej- na podstawie karnetów umożliwiających korzystanie z krytego basenu i dodatkowych usług w obiekcie sportowo-rekreacyjnym- dla pracowników KUL w Lublinie

Świadczenie usługi rekreacyjnej- na podstawie karnetów umożliwiających korzystanie z krytego basenu i dodatkowych usług w obiekcie sportowo-rekreacyjnym- dla pracowników KUL w Lublinie

Czytaj dalej...

Usługa tłumaczeń pisemnych specjalistycznych tekstów naukowych na potrzeby KUL

Usługa tłumaczeń pisemnych specjalistycznych tekstów naukowych na potrzeby KUL

Czytaj dalej...

Konserwacja i naprawa urządzeń transportu bliskiego

Konserwacja i naprawa urządzeń transportu bliskiego w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Przeprowadzenie ponadprogramowych zajęć specjalistycznych dla studentów kierunku prawo w ramach projektu

Przeprowadzenie ponadprogramowych zajęć specjalistycznych dla studentów kierunku prawo w ramach projektu „Najlepsze praktyki ”w strategicznej transformacji KUL.

Czytaj dalej...

Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych

Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Dostawa oprogramowania wraz z udzieleniem licencji sieciowej na korzystanie z Systemów Informacji Prawnej

Dostawa oprogramowania wraz z udzieleniem licencji sieciowej na korzystanie z Systemów Informacji Prawnej z aktualizacjami dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 13:35 - Michał Szych