Dostawa oprogramowania specjalistycznego do celów edukacyjnych w ramach projektu "Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy."

Dostawa oprogramowania specjalistycznego do celów edukacyjnych w ramach projektu "Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy."

Czytaj dalej...

Usługa przeprowadzenia konsultacji dla osób 45+ oraz indywidualnych zajęć dla studentów niepełnosprawnych

Usługa przeprowadzenia konsultacji dla osób 45+ oraz indywidualnych zajęć dla studentów niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach projektu „Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”

Czytaj dalej...

Wykonanie adaptacji pomieszczeń czytelni i pracowni teologicznej w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

Wykonanie adaptacji pomieszczeń czytelni i pracowni teologicznej w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL na potrzeby Pracowni Digitalizacji w ramach projektu „LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA”

Czytaj dalej...

Dostawa nowego sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Dostawa nowego sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Czytaj dalej...

Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kursach i studiach podyplomowych

Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kursach i studiach podyplomowych realizowanych w ramach projektu „Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”

Czytaj dalej...

Przeprowadzenie zajęć uatrakcyjniających program studiów na kierunku europeistyka w języku angielskim

Przeprowadzenie zajęć uatrakcyjniających program studiów na kierunku europeistyka w języku angielskim w ramach projektu „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL

Czytaj dalej...

Dostawa chemii gospodarczej i specjalistycznej dla KUL

Dostawa chemii gospodarczej i chemii specjalistycznej dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Przeprowadzenie zajęć uatrakcyjniających program studiów na kierunku europeistyka w języku angielskim

Przeprowadzenie zajęć uatrakcyjniających program studiów na kierunku europeistyka w języku angielskim w ramach projektu „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL

Czytaj dalej...

Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników KUL

Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Stalowej Woli i Tomaszowie Lubelskim z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Usługa udzielenia długoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego

Usługa udzielenia długoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 13:35 - Michał Szych