Opracowanie nowych lub aktualizacja istniejących instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz planów ewakuacyjnych

Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie nowych lub aktualizacja istniejących instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz planów ewakuacyjnych dla obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Dostawa nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla jednostek organizacyjnych

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Świadczenie usług cateringowych podczas uroczystości organizowanych w Wydziałach Zamiejscowych w Stalowej Woli

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług cateringowych podczas uroczystości organizowanych w Wydziałach Zamiejscowych w Stalowej Woli, tj. zakończenie roku akademickiego 2012/2013, inauguracja roku akademickiego 2013/2014, konferencje naukowe i poczęstunek wykorzystywany w czasie całego roku akademickiego.

Czytaj dalej...

Dostawa artykułów higienicznych, dozowników do mydła w płynie, pojemników na papier toaletowy, ręczników papierowych oraz serwetek i obrusów jednorazowych

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa artykułów higienicznych, dozowników do mydła w płynie, pojemników na papier toaletowy, ręczników papierowych oraz serwetek i obrusów jednorazowych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie i Stalowej Woli.

Czytaj dalej...

Dostawa i montaż wyposażenia multimedialnej pracowni językowej

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa i montaż wyposażenia multimedialnej pracowni językowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Dostawa materiałów remontowo-budowlanych

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa materiałów remontowo-budowlanych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie z podziałem na 10 części.

Czytaj dalej...

Usługa cateringu w ramach projektu Migracje powrotowe - nauka i praktyka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Powrotów Emigrantów

Przetarg nieograniczony pn. Usługa cateringu w ramach projektu Migracje powrotowe - nauka i praktyka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Powrotów Emigrantów

Czytaj dalej...

Świadczenie usług medycznych dla pracowników

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług medycznych dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Stalowej Woli i Tomaszowie Lubelskim z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Przebudowa budynku dydaktyczno-badawczego WZNOS KUL w Stalowej Woli

Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa budynku dydaktyczno - badawczego dla kierunku studiów Inżynieria Środowiska WZNOS KUL w Stalowej Woli

 

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 13:35 - Michał Szych