dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

 

dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

 

dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

 

prof. dr hab. Jan Kłos

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

 

dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

 

Komisja Dyscyplinarna ds. Pracowników

 

 

 

dr Małgorzata Gałązka

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów

 

dr Damian Szeleszczuk

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów

 

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

 

Obsługę administracyjną komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych sprawuje Dział Organizacyjno-Prawny. W sprawach dyscyplinarnych proszę kontaktować się pod numerem tel. (81) 445 41 77 oraz poprzez e-mail dop@kul.pl

 

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2020, godz. 11:03 - Katarzyna Misiewicz-Osemek