prof. dr hab. Waldemar Bednaruk

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

 

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

 

ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

 

dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

 

dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

 

dr hab. Jerzy Parchomiuk

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

 

dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

 

dr hab. Sebastian Kwiecień

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

 

 

Komisja Dyscyplinarna ds. Pracowników

 

 

 

dr hab. Małgorzata Gałązka

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów

 

dr Maciej Jarota

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów

 

dr Damian Szeleszczuk

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów

 

dr Paweł Widerski

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów

 

dr Michał Zawiślak

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów

 

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów Regulamin

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów Regulamin

 

Obsługę administracyjną komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych sprawuje Dział Organizacyjno-Prawny. W sprawach dyscyplinarnych proszę kontaktować się pod numerem tel. (81) 445 41 77 oraz poprzez e-mail dop@kul.pl

 

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2024, godz. 10:40 - Małgorzata Panas