Świadczenie usług noclegowych ze śniadaniem i kolacją w hotelu dla uczestników studiów podyplomowych w ramach projektu „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions” współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

 

Autor: Kamila Donica
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2020, godz. 10:16 - Beata Zięba