Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na dokończenie budowy budynku naukowo-badawczego Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL w Lublinie wraz z dostawą, wniesieniem i montażem wyposażenia w ramach realizacji projektu: "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL".

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2013, godz. 16:54 - Agnieszka Hencner-Chmiel