Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia usługi reklamy billboardowej polegającej na wydruku projektu, naklejeniu (w tym montaż i demontaż) oraz ekspozycji 6 billboardów na terenie miasta Lublin wraz z opłaceniem miejsca reklamowego w ramach projektu pt. „Otwarta Integracja”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Formularz oferty [DOC]

Oświadczenie [DOC]

 

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Rozstrzygnięcie postępowania [PDF]

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2016, godz. 10:50 - Damian Liszka