Wykonanie robót remontowych malarskich w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Wykonanie robót remontowych malarskich w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Usługa relokacji księgozbioru na potrzeby konsolidacji czytelni specjalistycznych KUL

Usługa relokacji księgozbioru na potrzeby konsolidacji czytelni specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Serwis i dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Stalowej Woli i Tomaszowie Lubelskim

Serwis i dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Stalowej Woli i Tomaszowie Lubelskim

Czytaj dalej...

Wykonanie badań socjologicznych w ramach projektu pn. „Postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a legislacja i praktyka pastoralna Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce”

Wykonanie badań socjologicznych w ramach projektu pn. „Postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a legislacja i praktyka pastoralna Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce”.

Czytaj dalej...

Usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć certyfikujących z wykorzystaniem metod diagnostycznych dla 30 cudzoziemców - studentów/ek KUL kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne w ramach realizacji projektu „Europejski doradca”

Usługa polegająca na przeprowadzeniu  zajęć certyfikujących z wykorzystaniem metod diagnostycznych dla 30 cudzoziemców - studentów/ek KUL kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne w ramach realizacji projektu „Europejski doradca”.

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na przebudowie włączenia istniejącej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Ogrodowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Lublinie

Roboty budowlane polegające na przebudowie włączenia istniejącej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Ogrodowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Lublinie

Czytaj dalej...

Usługa kompleksowego przewozu mebli i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby relokacji Kampusu Wschodniego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Usługa kompleksowego przewozu mebli i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby relokacji Kampusu Wschodniego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na remoncie instalacji kanalizacji deszczowej Gmachu Głównego KUL.

Roboty budowlane polegające na remoncie instalacji kanalizacji deszczowej Gmachu Głównego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Usługa adiustacji, korekty i opracowania redakcyjnego tekstu naukowego publikacji w języku polskim na potrzeby Wydawnictwa KUL z podziałem na części

Usługa adiustacji, korekty i opracowania redakcyjnego tekstu naukowego publikacji w języku polskim na potrzeby Wydawnictwa KUL z podziałem na części

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji/wymianie posadzek parkietowych w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji/wymianie posadzek parkietowych w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 19.06.2019, godz. 16:38