Dialog techniczny na wdrożenie systemów teleinformatycznych wraz z usługą wsparcia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Dialog techniczny na wdrożenie systemów teleinformatycznych wraz z usługą wsparcia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Dostawa oprogramowania antywirusowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa oprogramowania antywirusowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

Czytaj dalej...

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

Czytaj dalej...

Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w zakresie kompetencji językowych - język polski dla studentów zagranicznych KUL w ramach realizacji projektu „WELCOME TO KUL wzmacnianie kompetencji w relacjach międzynarodowych na Uniwersytecie”

Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w zakresie kompetencji językowych - język polski dla studentów zagranicznych KUL w ramach realizacji projektu „WELCOME TO KUL wzmacnianie  kompetencji w relacjach międzynarodowych na Uniwersytecie”

 

Czytaj dalej...

Dostawa odczynników na potrzeby realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0

Dostawa odczynników na potrzeby realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0.

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń w budynku Gmachu Głównego dla potrzeb Centrum Medialnego KUL

Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń w budynku Gmachu Głównego dla potrzeb Centrum Medialnego KUL

Czytaj dalej...

Dostawa podręczników niezbędnych do opracowania programu studiów drugiego stopnia „Bioanalytical Technologies” na potrzeby projektu „Przygotowanie międzynarodowych studiów magisterskich w obszarze nauk biologicznych przez KUL i IUS i organizacja rekrutacji” w ramach programu KATAMARAN

Dostawa podręczników niezbędnych do opracowania programu studiów drugiego stopnia „Bioanalytical Technologies” na potrzeby projektu „Przygotowanie międzynarodowych studiów magisterskich w obszarze nauk biologicznych przez KUL i IUS i organizacja rekrutacji” w ramach programu KATAMARAN

Czytaj dalej...

Świadczenie usług noclegowych ze śniadaniem i kolacją w hotelu dla uczestników studiów podyplomowych w ramach projektu „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions” współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Świadczenie usług noclegowych ze śniadaniem i kolacją w hotelu dla uczestników studiów podyplomowych w ramach projektu „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions” współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Czytaj dalej...

Świadczenie usług cateringowych w ramach projektów: „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions” współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 oraz „Przygotowanie międzynarodowych studiów magisterskich w obszarze nauk biologicznych przez KUL i IUS i organizacja rekrutacji” w ramach Programu KATAMARAN

Świadczenie usług cateringowych w ramach projektów: „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions” współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 oraz „Przygotowanie międzynarodowych studiów magisterskich w obszarze nauk biologicznych przez KUL i IUS i organizacja rekrutacji” w ramach Programu KATAMARAN – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów, realizowany w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 24.03.2020, godz. 08:37