Dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Usługi ankietowania na potrzeby realizacji badań naukowych z podziałem na 2 części

Usługi ankietowania na potrzeby realizacji badań naukowych z podziałem na 2 części

Czytaj dalej...

Usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów niemieszkalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na terenie Tomaszowa Lubelskiego

Usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów niemieszkalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na terenie Tomaszowa Lubelskiego

Czytaj dalej...

Usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski tekstów specjalistycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z podziałem na części

Usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski tekstów specjalistycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z podziałem na części

Czytaj dalej...

Dostawa drukarek 3D oraz wygrzewarki do papieru pęczniejącego wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby projektu „Invisible Heritage”

Dostawa drukarek 3D oraz wygrzewarki do papieru pęczniejącego wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby projektu „Invisible Heritage”

Czytaj dalej...

Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 4 części

Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 4 części

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na budowie serwerowni wraz z dostawą urządzeń dla serwerowni KUL przy Al. Racławickich 14 w Lublinie.

Roboty budowlane polegające na budowie serwerowni wraz z dostawą urządzeń dla serwerowni KUL przy Al. Racławickich 14 w Lublinie.

 

Czytaj dalej...

Usługa korekty językowej tekstu specjalistycznego w języku angielskim z terminologią z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, twórczości Cypriana Norwida

Usługa korekty językowej tekstu specjalistycznego w języku angielskim z terminologią z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, twórczości Cypriana Norwida

Czytaj dalej...

Dostawa artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Usługa udostępnienia platformy egzaminacyjnej oraz wydanie certyfikatu w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”

Usługa udostępnienia platformy egzaminacyjnej oraz wydanie certyfikatu w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 23.09.2020, godz. 10:24