Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Dostawa specjalistycznego oprogramowania na potrzeby projektu „Invisible heritage: exchange and implementation of good practice in access to culture for persons with a visual impairment” dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Dostawa specjalistycznego oprogramowania na potrzeby projektu  „Invisible heritage: exchange and implementation of good practice in access to culture for persons with a visual impairment” dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Czytaj dalej...

Usługa przeprowadzenia egzaminu i certyfikacji dla uczniów w ramach projektu „Otwarci na sukces”

Usługa przeprowadzenia egzaminu i certyfikacji dla uczniów w ramach projektu „Otwarci na sukces”

Czytaj dalej...

Dostawa mebli na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 3 części

Dostawa mebli na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 3 części.

Czytaj dalej...

Usługi ankietowania na potrzeby realizacji badań naukowych z podziałem na części

Usługi ankietowania na potrzeby realizacji badań naukowych z podziałem na części

Czytaj dalej...

Usługa sukcesywnego tłumaczenia pisemnego na potrzeby jednostek administracyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Usługa sukcesywnego tłumaczenia pisemnego na potrzeby jednostek administracyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Usługi ankietowania na potrzeby realizacji badań naukowych z podziałem na 2 części

Usługi ankietowania na potrzeby realizacji badań naukowych z podziałem na 2 części

Czytaj dalej...

Usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów niemieszkalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na terenie Tomaszowa Lubelskiego

Usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów niemieszkalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na terenie Tomaszowa Lubelskiego

Czytaj dalej...

Usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski tekstów specjalistycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z podziałem na części

Usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski tekstów specjalistycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z podziałem na części

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 27.10.2020, godz. 11:49