Usługa tłumaczenia pisemnego i korekty językowej na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Usługa tłumaczenia pisemnego i korekty językowej na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Usługi tłumaczenia pisemnego i korekty językowej tekstów specjalistycznych na potrzeby czasopism naukowych z podziałem na części

Usługi tłumaczenia pisemnego i korekty językowej tekstów specjalistycznych na potrzeby czasopism naukowych z podziałem na części

Czytaj dalej...

Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Usługa tłumaczenia pisemnego i korekty językowej na potrzeby pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Usługa tłumaczenia pisemnego i korekty językowej na potrzeby pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Dostawa aparatury na potrzeby realizowanych przez KUL: projektu naukowego oraz grantu interdyscyplinarnego z podziałem na 5 części.

Dostawa aparatury na potrzeby realizowanych przez KUL: projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej” oraz grantu interdyscyplinarnego „Mezoporowate nanomateriały krzemoorganiczne jako nośniki” z podziałem na 5 części.

Czytaj dalej...

Dostawa owoców i warzyw na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa owoców i warzyw na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Usługa korekty językowej tekstu w języku niemieckim dla Instytutu Filologii Germańskiej KUL

Usługa korekty językowej tekstu w języku niemieckim dla Instytutu Filologii Germańskiej KUL

Czytaj dalej...

Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu ankietyzacji na potrzeby realizacji grantu naukowego „Orientacja temporalna u przedstawicieli różnych generacji”.

Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu ankietyzacji na potrzeby realizacji grantu naukowego „Orientacja temporalna u przedstawicieli różnych generacji”.

Czytaj dalej...

Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw dźwigu osobowego (ppoż) w budynku Collegium Jana Pawła II w Lublinie przy Al. Racławickich 14 w Lublinie.

Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw dźwigu osobowego (ppoż) w budynku Collegium Jana Pawła II w Lublinie przy Al. Racławickich 14 w Lublinie.

Czytaj dalej...

Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej i Bibliotek Specjalistycznych KUL w Lublinie oraz Biblioteki Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli na rok 2020

Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej dla Biblioteki Głównej i Bibliotek Specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Biblioteki Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli na rok 2020.

 

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 15.11.2019, godz. 15:42