Dostawa myjki ultradźwiękowej na potrzeby realizowanego przez KUL projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej”

Dostawa myjki ultradźwiękowej na potrzeby realizowanego przez KUL
projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej”

Czytaj dalej...

Usługa wykonania korekty językowej tłumaczenia tekstów specjalistycznych Silence as a media experiment, The issue of silence in the media w ramach realizacji grantu „Eksperyment medialny w akademickim kształceniu dziennikarskim” na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Usługa wykonania korekty językowej tłumaczenia tekstów specjalistycznych Silence as a media experiment, The issue of silence in the media w ramach realizacji grantu „Eksperyment medialny w akademickim kształceniu dziennikarskim” na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Usługa dostępu do Internetu i transmisji danych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Usługa dostępu do Internetu i transmisji danych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia w budynku hali sportowej KUL przy ul. Konstantynów 1G w Lublinie

Roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia w budynku hali sportowej KUL przy ul. Konstantynów 1G w Lublinie

Czytaj dalej...

Usługa tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych oraz korekta językowa na potrzeby pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Usługa tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych oraz korekta językowa na potrzeby pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Czytaj dalej...

Dostawa odczynników na potrzeby realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” z podziałem na 4 części.

Dostawa odczynników na potrzeby realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” z podziałem na 4 części.

Czytaj dalej...

Usługa przedłużenia asysty technicznej dla baz danych Oracle nr 130119 na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Usługa przedłużenia asysty technicznej dla baz danych Oracle nr 130119 na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski z zakresu teologii na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z podziałem na 2 części

Usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski z zakresu teologii na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z podziałem na 2 części.

Czytaj dalej...

Usługi tłumaczenia pisemnego i korekty językowej tekstów specjalistycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z podziałem na części.

Usługi tłumaczenia pisemnego i korekty językowej tekstów specjalistycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 28.05.2020, godz. 13:58