Roboty budowlane na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 6 części

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ Identyfikator postępowania miniportal

3/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

4/ Załącznik nr 1 do siwz - OPZ do części 1:

- opis_konstantynow_1b - OPZ cz. 1

 - inne_dokumenty - OPZ cz. 1

- projekt_budowlany_MDS_Konstantynow_1B

- projekty_wyk._i_informacja_bioz

- przedmiary

- specyfikacje

5/ Załącznik nr 2 do siwz - OPZ do części 2:

- opis_konstantynow_1a

- inne_dokumenty

- projekt_budowlany_ZDS_Konstantynow_1A

- projekty_wykonawcze przedmiary Specyfikacje

6/ Załącznik nr 3 do siwz - OPZ do części 3:

- opis_Niecala_8

- ekspertyza

- inne_dokumenty

- projekty

- przedmiary

- specyfikacje

7/ Załącznik nr 4 do siwz - OPZ do części 4:

- opis_Stalowa_Wola

- ekspertyza_p._poz

- inne_dokumenty 

- projekt_budowlany_przylacza_wodociagowego_ZDS_Stalowa_Wola

- projekt_budowlany_ZDS_Stalowa_Wola_architektura_i_konstrukcja

- projekt_budowlany_ZDS_Stalowa_Wola_elektryczny

- projekt_budowlany_ZDS_Stalowa_Wola_sanitarny

- projekt_wykonawczy_ZDS_Stalowa_Wola_architektura_i_konstrukcja

- projekt_wykonawczy_ZDS_Stalowa_Wola_elektryczny

- projekt_wykonawczy_ZDS_Stalowa_Wola_sanitarny

- przedmiary

- specyfikacje techniczne

8/ Załącznik nr 5 do siwz - OPZ do części 5:

- opis__wmiak

- ekspertyza pożarowa

- inne_dokumenty

- projekt_budowlany

- projekty_wykonawcze

- przedmiary

- specyfikacje techniczne

9/ Załącznik nr 6 do siwz - OPZ do części 6:

- opis_CJPII

- inne_dokumenty

- projekt_budowlany

- projekt_budowlany_-_oddymianie

- projekt_wykonaczy

- projekt_wykonawczy_-_oddymianie

- przedmiary-oddymianie

- przedmiary

- stwiorb-oddymianie

- stwiorb

10/ Załączniki nr 7-16 do siwz

11/ wyjaśnienia treści siwz

12/ Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane

13/ Zmiana treści siwz 22.01.2021

14/ Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane

15/ Sprostowanie ogłoszenia z dnia 27.01.2021r. przesłane

16/ Wyjaśnienia i zmiana treści siwz z dnia 27.01.2021r.

17/ Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane 01.02.2021r.

18/ Wyjaśnienia wraz ze zmianą treści siwz z_dn. 04.02.21r.

19/ Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji dn. 04.02.21.r

20/ Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane

21/ Informacja z otwarcia ofert 

22/ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1, 2, 4, 6

23/ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 i 5

Autor: Aleksandra Gadzało
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2021, godz. 16:18 - Aleksandra Gadzało