Programy i efekty uczenia się na kierunkach studiów I stopnia dla cyklu kształcenia 2021/2022

 

Administracja

Administracja (studia w Stalowej Woli)

Applied Anthropology

Architektura krajobrazu

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe (studia w Stalowej Woli)

Biotechnologia

Biotechnologia- grupa w języku angielskim

Dietetyka (studia w Stalowej Woli)

Edytorstwo

Ekonomia

Europeistyka w j. angielskim

Filologia polska

Informatyka

Informatyka - grupa w języku angielskim

Kryminologia 

Kognitywistyka

Matematyka

Matematyka- grupa w języku angielskim

Nauki o rodzinie (studia w Stalowej Woli)

Pielęgniarstwo 

Położnictwo

Praca socjalna

Socjologia

Stosunki międzynarodowe

Zarządzanie 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2021, godz. 12:27 - Grzegorz Tutak