Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym w ramach projektu nr 5/LPK/IUT/25/2014 pn.: KUL BIKE & BREAKFAST – innowacyjna oferta turystyczna w obszarze Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny

 

sprawa: DOBRU/KULB&B/ZO-2/2015

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym w ramach projektu nr 5/LPK/IUT/25/2014 pn.: KUL BIKE & BREAKFAST – innowacyjna oferta turystyczna w obszarze Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe na usługę audytu działalności statutowej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego jednostek naukowych (wydziałów), które otrzymują środki na działalność statutową stosownie do wymagań określonych w § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. z 2011 r. nr 207 poz. 1237)

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe na szkolenie certyfikowane z zakresu współczesnych technologii sieci komputerowych

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia szkolenia certyfikowanego z zakresu współczesnych technologii sieci komputerowych – CCNA v5.0 Routing and Switching w ramach projektu: „Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe na usługi pralnicze

Zapytanie ofertowe dotyczące usług pralniczych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

ZAPYTANIE [PDF]

Formularz oferty [DOC]

Wzór umowy [DOC]

 

ROZSTRZYGNIĘCIE [PDF]


Zapytanie ofertowe na opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych dla mediatorów z zakresu zarządzania konfliktem w organizacji dla Centrum Arbitrażu i Mediacji KUL

Zapytanie ofertowe na opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych dla mediatorów z zakresu zarządzania konfliktem w organizacji w ramach realizacji projektu „Centra arbitrażu i mediacji - projekt pilotażowy” POKL.05.03.00-00-016/14 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń dla Centrum Arbitrażu i Mediacji KUL

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń dla Centrum Arbitrażu i Mediacji KUL w ramach realizacji projektu „Centra arbítrażu i mediacji - projekt pilotażowy” POKL.05.03.00-00-016/14 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe usługi przeprowadzenia szkolenia certyfikowanego z najnowszych technologii z zakresu baz danych w ramach projektu: „Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”

Zapytanie ofertowe usługi przeprowadzenia szkolenia certyfikowanego z najnowszych technologii z zakresu baz danych w ramach projektu: „Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”.

 

Zapytanie ofertowe NO/05/2014

Zalaczniki Nr 1-4 - wersja edytowalna z dn. 07.05.2014 r.

 

Rozstrzygnięcie postępowania


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek