Zapytanie ofertowe na usługę Realizacji wywiadów pogłębionych wśród seniorów uzależnionych od gier hazardowych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia oferty na usługę Realizacji wywiadów pogłębionych wśród seniorów uzależnionych od gier hazardowych

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Załączniki [DOC]

 

Unieważnienie postępowania [PDF]

 


Ogłoszenie o konkursie na wykonawcę w projekcie badawczym - OPUS HS

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (OPUS HS - stypendium), w ramach projektu pt.
Nadzieje upadającego świata. Nadzieja w chrześcijańskiej epistolografii łacińskiej IV i V wieku

 

Ogłoszenie o konkursie


Zapytanie ofertowe na usługę konserwacji i serwisu stacji transformatorowych KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia oferty na usługę konserwacji i serwisu czterech stacji transformatorowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Załączniki [DOC]

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

 


Ogłoszenie o konkursie na wykonawcę w projekcie badawczym - OPUS HS - stypendium nr 2

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (OPUS HS - stypendium nr 2), w ramach projektu pt.

Polscy artyści w Wiedniu: edukacja i udział w wystawach 1726-1938 (Akademie der bildenden Künste, Kunstgewerbeschule, Künstlerhaus, Wiener Secession, Hagenbund, Galerie Miethke i Galerie Pisko)

 

Ogłoszenie o konkursie


Ogłoszenie o konkursie na wykonawcę w projekcie badawczym - OPUS HS - stypendium nr 1

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (OPUS HS - stypendium nr 1), w ramach projektu pt.

Polscy artyści w Wiedniu: edukacja i udział w wystawach 1726-1938 (Akademie der bildenden Künste, Kunstgewerbeschule, Künstlerhaus, Wiener Secession, Hagenbund, Galerie Miethke i Galerie Pisko)

 

Ogłoszenie o konkursie


Zapytanie ofertowe na studium wykonalności w projekcie TANGO

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych, Laboratorium Optyki Rentgenowskiej zaprasza do złożenia oferty na usługę opracowania:

 

1)

Studium wykonalności zaimplementowania metalicznej kapilary rentgenowskiej z ultragładką powierzchnią refleksyjną w miejsce kapilary szklanej lub płytki strefowej Fresnela w spektrometrach do mikrofluorescencji rentgenowskiej (u-XRF) oraz nanotomografii rentgenowskich (n-CT) oraz wybór właściwej ścieżki komercjalizacji tej koncepcji

 

oraz

 

2)

Studium wykonalności diagnozujące zapotrzebowanie i potencjał rynkowy urządzeń do nanotomografii rentgenowskiej, mikrofluorescencji, mikrodyfrakcji rentgenowskiej przy wykorzystaniu źródeł laboratoryjnych i synchrotronowych zawierające badanie rynku.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE [PDF]

FORMULARZ OFERTY [PDF] [DOCX]

WZÓR UMOWY [PDF]

 

ROZSTRZYGNIĘCIE [PDF]

 


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi kateringowej

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi kateringowej podczas uroczystego otwarcia budynku powstałego w ramach projektu pn. "Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli" realizowanego w ramach PO IiŚ 2007-2013, Priorytet XIII, Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego.

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Rozstrzygnięcie [PDF]


Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem rolet i verticali, sterowanych ręcznie i elektrycznie w budynkach KUL

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr DAO-Zo/VR/1/2015


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na:


Dostawę wraz z montażem rolet, verticali, sterowanych ręcznie i elektrycznie w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Zapytanie ofertowe [DOC]

 

ROZSTRZYGNIĘCIE [PDF]

 

 


Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej dla projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na:

Zaprojektowanie , wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli” realizowanego  w ramach PO IiŚ 2007-2013, Priorytet XIII, Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego.

 

Zapytanie ofertowe [DOC]

Zapytanie ofertowe [PDF]

 

ROZSTRZYGNIĘCIE [PDF]


Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym w ramach projektu nr 5/LPK/IUT/25/2014 pn.: KUL BIKE & BREAKFAST – innowacyjna oferta turystyczna w obszarze Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny

 

sprawa: DOBRU/KULB&B/ZO-2/2015

Czytaj dalej...

 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek