Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę roztworu do kalibracji detektorów mas na potrzeby grantu badawczego realizowanego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę roztworu do kalibracji detektorów mas na potrzeby grantu badawczego realizowanego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i realizacji projektu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na wybór partnera w celu przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna”.

 

 

Formularz oferty

Regulamin konkursu

 

Informacja o wyborze partnera


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznego odczynnika: HotStarTaq Plus DNA Polymerase (5000U)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznego odczynnika: HotStarTaq Plus DNA Polymerase (5000U), na potrzeby grantu naukowego realizowanego w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1

Zał. nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu homogenizatorów tkankowych, szklanych o objętości 1-2ml do rozdrabniania próbek biologicznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu homogenizatorów tkankowych, szklanych o objętości 1-2ml do rozdrabniania próbek biologicznych na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1

Zał. nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę sterylnych 24-dołkowych płytek do hodowli komórkowej w zawiesinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę sterylnych 24-dołkowych płytek do hodowli komórkowej w zawiesinie na potrzeby grantu badawczego  w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1

Zał. nr 2

 

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów laboratoryjnych do urządzenia MIKROBETA

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów laboratoryjnych do urządzenia MIKROBETA (FILTERMAT A, 8x12, FOR MICROBETA /100PK; SAMPLE BAG 90x120, FOR MICROBETA /100PK) na potrzeby projektu badawczego  realizowanego w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1

Zał. nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych CellTiter – Glo(R) Luminescent Cell Viability

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych CellTiter – Glo(R) Luminescent Cell Viability

na potrzeby projektu badawczego  realizowanego w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1

Zał. nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Składanie ofert na dostawę zestawu specjalistycznych odczynników do oznaczania markerów metodą cytometrii przepływowej na potrzeby badań prowadzonych w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu specjalistycznych odczynników do oznaczania markerów metodą cytometrii przepływowej na potrzeby badań prowadzonych w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Składanie ofert na usługę wykonania czterech tutoriali na potrzeby realizacji projektu "KUL krok po kroku" finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na usługę wykonania czterech tutoriali na potrzeby realizacji projektu "KUL krok po kroku" finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 oferta wykonawcy

Załącznik nr 3 oświadczenie

Załącznik nr 4 wykaz głównych uslug

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze wykonawcy


Składanie ofert na usługę tłumaczenia konsekutywnego z języka polskiego na ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski podczas szkoleń z komunikacji interpersonalnej i społecznej w projekcie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na usługę tłumaczenia konsekutywnego z języka polskiego na ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski podczas szkoleń z komunikacji interpersonalnej i społecznej w projekcie pn. „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions” współfinansowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie PLBU.04.02.00-06-0433/17-00.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 wykaz głównych usług

 

Informacja o otwarciu ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek