Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia ofert na dostawę specjalistycznych kuwet pomiarowych do analizatora biochemicznego BS-120

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia ofert naDostawa specjalistycznych kuwet pomiarowych do analizatora biochemicznego BS-120 na potrzeby Pracowni Stresu Oksydacyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1

 

Formularz oferty

 

Informacja o otwarciu ofert

 

Rozstrzygnięcie postepowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia ofert na dostawę specjalistycznej mikrokuwety kwarcowej do spektrofotometru U2900 HITACHI

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia ofert na dostawę specjalistycznej mikrokuwety kwarcowej do spektrofotometru U2900 HITACHI na potrzeby Pracownia Stresu Oksydacyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Informacja o otwarciu ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia ofert na dostawę specjalistycznej kolumny do chromatografii cieczowej

t Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia ofert na dostawę specjalistycznej kolumny do chromatografii cieczowej na potrzeby badań prowadzonych w Katedrze Biochemii i Chemii Środowiska

 

Zapytanie ofertowe

załącznik 1

załącznik 2

Informacja o otwarciu ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (doktoranta)

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (doktoranta), w ramach projektu pt. „Działania prospołeczne i zasoby osobiste: Badania podłużne”

 

Ogłoszenie o konkursie


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę urządzenia do czyszczenia i pielęgnacji sztucznej trawy wraz z rozładunkiem

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę urządzenia do czyszczenia i pielęgnacji sztucznej trawy wraz z rozładunkiem dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Zapytanie ofertowe na dostawę roztworów do strojenia detektorów mas

Zapraszamy do składania  ofert na dostawę roztworów do strojenia detektorów mas na potrzeby Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Zapytanie_ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik  nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Rozstrzygniecie_postępowania


Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych do chromatografii

Zapraszamy do składania ofert na dostawę specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych do chromatografii  na potrzeby Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 

Informacja o otwarciu ofert

 

Rozstrzygniecie postępowania


Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego.

 


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi digitalizacji zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi digitalizacji zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL z kolekcji: „Aldus, Froben, Plantin- szesnastowieczne druki z najsłynniejszych europejskich oficyn wydawniczych”.

 

zapytanie ofertowe

 

załącznik nr 3 wzór umowy

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin składania ofert na wykonanie usługi digitalizacji zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL z kolekcji: „Aldus, Froben, Plantin- szesnastowieczne druki z najsłynniejszych europejskich oficyn wydawniczych”.

 

Nowy termin składania ofert to: 1 października 2018 r. do godz. 12:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Biblioteka Uniwersytecka, ul. Chopina 27, 20-023 Lublin, pokój 114 (I piętro) w dniu 1 października 2018 r. r. o godz. 13:00.

 

Rozstrzygniecie zapytanie ofertowego


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek