Zapytanie ofertowe na dostawę gazów i usługę dzierżawy butli dla KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na: Dostawę gazów i usługę dzierżawy butli dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Załączniki [DOC]

 

Unieważnienie postępowania [PDF]


Zapytanie ofertowe na usługę Realizacji wywiadów pogłębionych wśród seniorów uzależnionych od gier hazardowych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia oferty na usługę Realizacji wywiadów pogłębionych wśród seniorów uzależnionych od gier hazardowych, w ramach projektu Hazard w życiu seniorów, współfinansowanego ze środków Ministra Zdrowia.

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Formularz oferty [DOC]

Załącznik nr 1 - Doświadczenie [DOC]

Załącznik nr 2 - Kwalifikacje [DOC]

 

ROZSTRZYGNIĘCIE [PDF]


Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Nowe Programy Kształcenia dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016)

 

Ogłoszenie o naborze [PDF]

Formularz oferty [DOCX]


Zapytanie ofertowe na usługę Realizacji wywiadów pogłębionych wśród seniorów uzależnionych od gier hazardowych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia oferty na usługę Realizacji wywiadów pogłębionych wśród seniorów uzależnionych od gier hazardowych

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Załączniki [DOC]

 

Unieważnienie postępowania [PDF]

 


Ogłoszenie o konkursie na wykonawcę w projekcie badawczym - OPUS HS

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (OPUS HS - stypendium), w ramach projektu pt.
Nadzieje upadającego świata. Nadzieja w chrześcijańskiej epistolografii łacińskiej IV i V wieku

 

Ogłoszenie o konkursie


Zapytanie ofertowe na usługę konserwacji i serwisu stacji transformatorowych KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia oferty na usługę konserwacji i serwisu czterech stacji transformatorowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Załączniki [DOC]

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

 


Ogłoszenie o konkursie na wykonawcę w projekcie badawczym - OPUS HS - stypendium nr 2

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (OPUS HS - stypendium nr 2), w ramach projektu pt.

Polscy artyści w Wiedniu: edukacja i udział w wystawach 1726-1938 (Akademie der bildenden Künste, Kunstgewerbeschule, Künstlerhaus, Wiener Secession, Hagenbund, Galerie Miethke i Galerie Pisko)

 

Ogłoszenie o konkursie


Ogłoszenie o konkursie na wykonawcę w projekcie badawczym - OPUS HS - stypendium nr 1

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (OPUS HS - stypendium nr 1), w ramach projektu pt.

Polscy artyści w Wiedniu: edukacja i udział w wystawach 1726-1938 (Akademie der bildenden Künste, Kunstgewerbeschule, Künstlerhaus, Wiener Secession, Hagenbund, Galerie Miethke i Galerie Pisko)

 

Ogłoszenie o konkursie


Zapytanie ofertowe na studium wykonalności w projekcie TANGO

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych, Laboratorium Optyki Rentgenowskiej zaprasza do złożenia oferty na usługę opracowania:

 

1)

Studium wykonalności zaimplementowania metalicznej kapilary rentgenowskiej z ultragładką powierzchnią refleksyjną w miejsce kapilary szklanej lub płytki strefowej Fresnela w spektrometrach do mikrofluorescencji rentgenowskiej (u-XRF) oraz nanotomografii rentgenowskich (n-CT) oraz wybór właściwej ścieżki komercjalizacji tej koncepcji

 

oraz

 

2)

Studium wykonalności diagnozujące zapotrzebowanie i potencjał rynkowy urządzeń do nanotomografii rentgenowskiej, mikrofluorescencji, mikrodyfrakcji rentgenowskiej przy wykorzystaniu źródeł laboratoryjnych i synchrotronowych zawierające badanie rynku.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE [PDF]

FORMULARZ OFERTY [PDF] [DOCX]

WZÓR UMOWY [PDF]

 

ROZSTRZYGNIĘCIE [PDF]

 


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi kateringowej

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi kateringowej podczas uroczystego otwarcia budynku powstałego w ramach projektu pn. "Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli" realizowanego w ramach PO IiŚ 2007-2013, Priorytet XIII, Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego.

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Rozstrzygnięcie [PDF]


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek