Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi kateringowej

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi kateringowej podczas uroczystego otwarcia budynku powstałego w ramach projektu pn. "Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli" realizowanego w ramach PO IiŚ 2007-2013, Priorytet XIII, Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego.

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Rozstrzygnięcie [PDF]


Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem rolet i verticali, sterowanych ręcznie i elektrycznie w budynkach KUL

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr DAO-Zo/VR/1/2015


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na:


Dostawę wraz z montażem rolet, verticali, sterowanych ręcznie i elektrycznie w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Zapytanie ofertowe [DOC]

 

ROZSTRZYGNIĘCIE [PDF]

 

 


Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej dla projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na:

Zaprojektowanie , wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli” realizowanego  w ramach PO IiŚ 2007-2013, Priorytet XIII, Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego.

 

Zapytanie ofertowe [DOC]

Zapytanie ofertowe [PDF]

 

ROZSTRZYGNIĘCIE [PDF]


Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym w ramach projektu nr 5/LPK/IUT/25/2014 pn.: KUL BIKE & BREAKFAST – innowacyjna oferta turystyczna w obszarze Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny

 

sprawa: DOBRU/KULB&B/ZO-2/2015

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym w ramach projektu nr 5/LPK/IUT/25/2014 pn.: KUL BIKE & BREAKFAST – innowacyjna oferta turystyczna w obszarze Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe na usługę audytu działalności statutowej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego jednostek naukowych (wydziałów), które otrzymują środki na działalność statutową stosownie do wymagań określonych w § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. z 2011 r. nr 207 poz. 1237)

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe na szkolenie certyfikowane z zakresu współczesnych technologii sieci komputerowych

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia szkolenia certyfikowanego z zakresu współczesnych technologii sieci komputerowych – CCNA v5.0 Routing and Switching w ramach projektu: „Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe na usługi pralnicze

Zapytanie ofertowe dotyczące usług pralniczych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

ZAPYTANIE [PDF]

Formularz oferty [DOC]

Wzór umowy [DOC]

 

ROZSTRZYGNIĘCIE [PDF]


Zapytanie ofertowe na opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych dla mediatorów z zakresu zarządzania konfliktem w organizacji dla Centrum Arbitrażu i Mediacji KUL

Zapytanie ofertowe na opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych dla mediatorów z zakresu zarządzania konfliktem w organizacji w ramach realizacji projektu „Centra arbitrażu i mediacji - projekt pilotażowy” POKL.05.03.00-00-016/14 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej...

 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek