Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego.

 


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi digitalizacji zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi digitalizacji zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL z kolekcji: „Aldus, Froben, Plantin- szesnastowieczne druki z najsłynniejszych europejskich oficyn wydawniczych”.

 

zapytanie ofertowe

 

załącznik nr 3 wzór umowy

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin składania ofert na wykonanie usługi digitalizacji zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL z kolekcji: „Aldus, Froben, Plantin- szesnastowieczne druki z najsłynniejszych europejskich oficyn wydawniczych”.

 

Nowy termin składania ofert to: 1 października 2018 r. do godz. 12:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Biblioteka Uniwersytecka, ul. Chopina 27, 20-023 Lublin, pokój 114 (I piętro) w dniu 1 października 2018 r. r. o godz. 13:00.

 

Rozstrzygniecie zapytanie ofertowego


Konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (doktoranta) - OPUS

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (doktoranta), w ramach projektu pt. „Zjawisko wielozadaniowości medialnej: jego determinanty i wpływ na wykonanie zadania”.

 

Ogloszenie konkursowe


Konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (doktoranta) - OPUS

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (doktoranta), w ramach projektu pt. „Zjawisko wielozadaniowości medialnej: jego determinanty i wpływ na wykonanie zadania”.

 

Ogłoszenie konkursowe


Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznych odczynników do oczyszczania białek z pomocą chromatografii powinowactwa

Zapraszamy do składania ofert na na dostawę specjalistycznych odczynników do oczyszczania białek z pomocą chromatografii powinowactwa dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe [pdf]

 

załącznik nr 1

 

załącznik nr 2

 

Informacja o otwarciu ofert

 

Rozstrzygniecie postępowania

 

 


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług statystycznych

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług statystycznych w ramach dotacji celowej na utworzenie i funkcjonowanie Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

 

Formularz oferty [PDF]

 

Wykaz doświadczenia [PDF]

 

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

 

Rozstrzygniecie [PDF]


Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem przeciwsłonecznych osłon okiennych sterowanych ręcznie i elektrycznie

Zapraszamy do składania ofert na dostawę wraz z montażem przeciwsłonecznych osłon okiennych sterowanych ręcznie i elektrycznie dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

 

Zapytanie_ofertowe_(pdf)

Załącznik_nr_1 opis przedmiotu zamówienia (pdf)

Załącznik_nr_2 wzór_umowy (pdf)

Załącznik_nr_3 klauzula_informacyjna (pdf)

 

Informacja z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

 


Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu specjalistycznych odczynników

Zapraszamy do składania ofert na dostawę zestawu specjalistycznych odczynników do oznaczeń utlenionej i całkowitej puli glutationu: Reduced/Oxidized Glutathione Assay (BIOXYTECH® GSH/GSSG-412) dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie_ofertowe (pdf)

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

 

Informacja_o_otwarciu_ofert (pdf)

Rozstrzygnięcie_postępowania (pdf)


Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznej formy do prasowania pastylek proszkowych

Zapraszamy do składania ofert na dostawę specjalistycznej formy przeznaczonej do prasowania pastylek proszkowych na potrzeby grantu naukowego w Laboratorium Optyki Rentgenowskiej ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Opis zapytanie_ofertowe (pdf)

Opis_przedmiotu_zamówienia (doc)

Formularz_oferty (doc)

 

Informacja_o_otwarciu_ofert (pdf)

Rozstrzygniecie_postępowania (pdf)

 

 


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek