Ogłoszenie o konkursie na wykonawcę w projekcie badawczym - OPUS HS

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (OPUS HS - stypendium), w ramach projektu pt. Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju.

 

Ogłoszenie konkursowe
Termin składania ofert: 14 sierpnia 2017 r., g. 20:00


Ogłoszenie o konkursie na wykonawcę w projekcie badawczym - OPUS HS

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (OPUS HS - stypendium), w ramach projektu pt. Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju.

 

Ogłoszenie konkursowe

Termin składania ofert: 14 sierpnia 2017 r., g. 20:00

 

 


Zapytanie ofertowe na usługę zapewnienia przewodnika i biletów wstępu podczas wycieczki do Kazimierza Dolnego w ramach projektu „Otwarta Integracja”

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na zapewnieniu przewodnika i biletów wstępu do zwiedzanych miejsc podczas wycieczki do Kazimierza Dolnego nad Wisłą dla 32 uczestników Szkoły Letniej i opiekunów wycieczki ze strony Zamawiającego w dniu 2 lipca 2017 r. w ramach projektu „Otwarta Integracja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

 

ZAPYTANIE [PDF]
Formularz oferty
Oświadczenie

 

Informacja o otwarciu ofert [PDF]

Rozstrzygnięcie [PDF]

 

 


Zapytanie ofertowe na dostawę gier do pomieszczenia Common Room w ramach projektu „Otwarta Integracja”

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia na dostawę gier do pomieszczenia Common Room nr OI-9/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w ramach projektu „Otwarta Integracja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji

 

ZAPYTANIE [PDF]

Formularz oferty

Oświadczenie

 

Informacja o otwarciu ofert [PDF]

Rozstrzygnięcie [PDF]

 


Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentów aplikacyjnych w postaci wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentów aplikacyjnych w postaci wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Załączniki [DOC]


Ogłoszenie o konkursie na wykonawcę w projekcie badawczym - OPUS HS

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (OPUS HS - stypendium), w ramach projektu pt.
Adaptacyjne funkcje koncepcji siebie w ujęciu dynamiczno-strukturalnym

 

Ogłoszenie o konkursie


Zapytanie ofertowe na obsługę jednodniowej wycieczki na Roztocze w ramach projektu „Otwarta Integracja”

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia nr OI-14/2017 z dnia 8 marca 2017 r. na obsługę jednodniowej wycieczki na Roztocze dla grupy 30 uczestników projektu oraz 2 opiekunów wycieczki w postaci zapewnienia przewodnika, biletów wstępu oraz wyżywienia w dniu 25 marca 2017 r. w ramach projektu „Otwarta Integracja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

 

ZAPYTANIE [PDF]

Formularz oferty

Oświadczenie

 

Informacja o otwarciu ofert [PDF]

Rozstrzygnięcie [PDF]

 

Ponowne rozstrzygnięcie [PDF]

 

Ostateczne rozstrzygnięcie [PDF]


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek