Ogłoszenie o konkursie na wykonawcę w projekcie badawczym - OPUS HS

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (OPUS HS - stypendium), w ramach projektu pt.
Nadzieje upadającego świata. Nadzieja w chrześcijańskiej epistolografii łacińskiej IV i V wieku

 

Ogłoszenie o konkursie


Zapytanie ofertowe na usługę konserwacji i serwisu stacji transformatorowych KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia oferty na usługę konserwacji i serwisu czterech stacji transformatorowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Załączniki [DOC]

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

 


Ogłoszenie o konkursie na wykonawcę w projekcie badawczym - OPUS HS - stypendium nr 2

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (OPUS HS - stypendium nr 2), w ramach projektu pt.

Polscy artyści w Wiedniu: edukacja i udział w wystawach 1726-1938 (Akademie der bildenden Künste, Kunstgewerbeschule, Künstlerhaus, Wiener Secession, Hagenbund, Galerie Miethke i Galerie Pisko)

 

Ogłoszenie o konkursie


Ogłoszenie o konkursie na wykonawcę w projekcie badawczym - OPUS HS - stypendium nr 1

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (OPUS HS - stypendium nr 1), w ramach projektu pt.

Polscy artyści w Wiedniu: edukacja i udział w wystawach 1726-1938 (Akademie der bildenden Künste, Kunstgewerbeschule, Künstlerhaus, Wiener Secession, Hagenbund, Galerie Miethke i Galerie Pisko)

 

Ogłoszenie o konkursie


Zapytanie ofertowe na studium wykonalności w projekcie TANGO

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych, Laboratorium Optyki Rentgenowskiej zaprasza do złożenia oferty na usługę opracowania:

 

1)

Studium wykonalności zaimplementowania metalicznej kapilary rentgenowskiej z ultragładką powierzchnią refleksyjną w miejsce kapilary szklanej lub płytki strefowej Fresnela w spektrometrach do mikrofluorescencji rentgenowskiej (u-XRF) oraz nanotomografii rentgenowskich (n-CT) oraz wybór właściwej ścieżki komercjalizacji tej koncepcji

 

oraz

 

2)

Studium wykonalności diagnozujące zapotrzebowanie i potencjał rynkowy urządzeń do nanotomografii rentgenowskiej, mikrofluorescencji, mikrodyfrakcji rentgenowskiej przy wykorzystaniu źródeł laboratoryjnych i synchrotronowych zawierające badanie rynku.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE [PDF]

FORMULARZ OFERTY [PDF] [DOCX]

WZÓR UMOWY [PDF]

 

ROZSTRZYGNIĘCIE [PDF]

 


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi kateringowej

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi kateringowej podczas uroczystego otwarcia budynku powstałego w ramach projektu pn. "Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli" realizowanego w ramach PO IiŚ 2007-2013, Priorytet XIII, Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego.

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Rozstrzygnięcie [PDF]


Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem rolet i verticali, sterowanych ręcznie i elektrycznie w budynkach KUL

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr DAO-Zo/VR/1/2015


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na:


Dostawę wraz z montażem rolet, verticali, sterowanych ręcznie i elektrycznie w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Zapytanie ofertowe [DOC]

 

ROZSTRZYGNIĘCIE [PDF]

 

 


Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej dla projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na:

Zaprojektowanie , wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli” realizowanego  w ramach PO IiŚ 2007-2013, Priorytet XIII, Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego.

 

Zapytanie ofertowe [DOC]

Zapytanie ofertowe [PDF]

 

ROZSTRZYGNIĘCIE [PDF]


Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym w ramach projektu nr 5/LPK/IUT/25/2014 pn.: KUL BIKE & BREAKFAST – innowacyjna oferta turystyczna w obszarze Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny

 

sprawa: DOBRU/KULB&B/ZO-2/2015

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym w ramach projektu nr 5/LPK/IUT/25/2014 pn.: KUL BIKE & BREAKFAST – innowacyjna oferta turystyczna w obszarze Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny

Czytaj dalej...

 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek