Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na usługę opracowania strony internetowej Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz zapewnienia jej utrzymania w okresie realizacji projektu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na usługę opracowania strony internetowej Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz zapewnienia jej utrzymania w okresie realizacji projektu „Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 oferta wykonawcy

Załącznik nr 3 oświadczenie

Załącznik nr 4 wykaz wykonywanych glównych uslug

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze wykonawcy


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę szkiełek do liczenia komórek na potrzeby grantu badawczego w ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę szkiełek do liczenia komórek na potrzeby grantu badawczego
w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę proszku tlenku glinu (alumina powder) do polerowania na potrzeby badań prowadzonych w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę proszku tlenku glinu (alumina powder) do polerowania na potrzeby badań prowadzonych w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja  z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie nadzoru nad dobrostanem zwierząt

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie nadzoru nad dobrostanem zwierząt.

 

zapytanie_ofertowe

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia

Rozstrzygniecie


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie dobrostanu zwierząt laboratoryjnych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie dobrostanu zwierząt laboratoryjnych.

 

zapytanie ofertowe

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Informacja_z_otwarcia

Rozstrzygnięcie

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynnika CENH3 Centromere specific, histone H3 variant, Agrisera na potrzeby projektu badawczego realizowanego w Katedrze Biologii Molekularnej KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynnika CENH3 Centromere specific, histone H3 variant, Agrisera na potrzeby projektu badawczego realizowanego w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę probówek do cytometru przepływowego na potrzeby grantu badawczego w ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę probówek do cytometru przepływowego na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów do systemu Biacore na potrzeby grantu badawczego w ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów do systemu Biacore na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja_z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

 


Składanie ofert na usługę przeprowadzenia audytu projektu pn. „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia audytu projektu pn. „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 wzór umowy

Załącznik nr 8 wytyczne do weryfikacji wydatków

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek