Programy i efekty uczenia się na kierunkach studiów I stopnia dla cyklu kształcenia 2020/2021

 

Administracja

Appiled anthropology

Architektura krajobrazu

Bezpieczeństwo narodowe

Biotechnologia

Biotechnologia w j. angielskim

Doradztwo kariery i doradztwo personalne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w j. angielskim

Edytorstwo

Ekonomia

Europeistyka w j. angielskim

Filologia angielska

Filologia angielska- niestacjonarne

Filologia germańska

Filologia klasyczna

Filologia niderlandzka

Filologia polska

Filologia romańska

Filozofia

Filozofia w j. angielskim

Hispanistyka

Historia

Historia sztuki

Informatyka

Informatyka w j. angielskim

Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa- grupa w j. angielskim

Inżynieria środowiska

Italianistyka

Kognitywistyka

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa

Lingwistyka stosowana

Matematyka

Matematyka w j. angielskim

Muzykologia

Nauki o rodzinie

Pedagogika

Pedagogika- studia niestacjonarne (e-Pedagogika)

Pielęgniarstwo

Praca socjalna

Retoryka stosowana

Socjologia

Sinologia

Stosunki międzynarodowe

Zarządzanie

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2021, godz. 10:37 - Grzegorz Tutak