Programy i efekty uczenia się na kierunkach studiów II stopnia dla cyklu kształcenia 2020/2021

 

Administracja

Architektura krajobrazu

Bezpieczeństwo narodowe

Biotechnologia

Biotechnologia w j. angielskim

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Ekonomia

Filologia angielska

Filologia angielska- niestacjonarna

Filologia germańska

Filologia klasyczna

Filologia niderlandzka

Filologia polska

Filologia romańska

Filologia słowiańska

Filozofia

Filozofia w j. angielskim

Historia

Historia sztuki

Humanistyka cyfrowa

Informatyka

Inżynieria środowiska

Kognitywistyka

Muzykologia

Nauki o rodzinie

Pedagogika

Pedagogika- studia niestacjonarne

Pedagogika specjalna

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo - studia niestacjonarne

Praca socjalna i ekonomia społeczna

Prawo Unii Europejskiej w j. angielskim

Prawo w biznesie

Retoryka stosowana

Sinologia

Socjologia

Turystyka kulturowa

Zarządzanie

 

 

 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2021, godz. 10:35 - Grzegorz Tutak